رضا اردکانیان؛ وزیر نیرو روز پنجشنبه 4 مرداد97 از غرفه‌ی‌ پارک علم و فناوری یزد در جشنواره مهرِآب، بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این بازدید محمود زمانی قمی؛ استاندار یزد، مهدی جمالی نژاد؛ شهردار یزد، مجید جوادیان زاده؛ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و محمدمهدی جوادیان زاده؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، اردکانیان را همراهی می کردند.
رضا اردکانیان تغییر روش های الگوی مصرف آب را در برون رفت از مسئله کم آبی بسیار مهم دانست و اظهار داشت: اگر این روش‌ها را وارد زندگی خود نکنیم حتی اگر آب هم داشته باشیم با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی افزود: یزد جهانی می‌تواند با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند تاریخی‌ای که دارد در زمینه‌ی الگوی صحیح مصرف آب نیز جهانی باشد.

  • ۶ مرداد, ۱۳۹۷