به نقل از امور موسسات

دبستان پسرانه پاسدار ، والدین دانش آموزان پایه پنجم را جهت آشنایی با پارک کودکان در تاریخ 15/9/89 به این سازمان معرفی نمود . بازدید والدین به منظور آشنایی و معرفی پارک کودکان به منظور بهره برداری و استفاده از کلاسهای تابستانه صورت گرفت .

  • ۲۰ دی, ۱۳۸۹