نمایندگان وزارت برق عراق سه شنبه 17 بهمن ماه 96 از پارک علم و فناوری یزد بازدید و با مدیرعامل شرکت صافات انرژی دیدار و مذاکره کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، هیئتی مرکب از مدیران اجرایی و فنی وزارت برق عراق از پارک علم و فناوری یزد و مرکز فناوری اقبال بازدید نمودند.
در ادامه این گروه که به منظور مذاکره با شرکت صافات انرژی به ایران سفر کردند ضمن بازدید از مرکز مبادلات فناوری ایران و گرجستان و مرکز تحقیق و توسعه شرکت صافات انرژی یزد، مذاکراتی را در خصوص همکاری های مشترک انجام دادند.
لازم به ذکر است شرکت صافات انرژی علاوه بر مشارکت در پروژه های نیروگاهی داخلی، قراردادی را با طرف های عمانی در حوزه انرژی منعقد نموده است.