مهدی کرباسیان؛ معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت از غرفه پارک علم و فناوری یزد در دومین نمایشگاه صنعت و معدن یزد بازدید کرد و درجریان فعالیت شرکت های مستقر در پارک قرار گرفت.

رئیس پارک علم و فناوری یزد در این بازدید فعالیت ها و اقدامات شرکت های حضور یافته در نمایشگاه را تشریح کرد و به معرفی محصولات و فناوری های ارائه شده پرداخت.

گفتنی است شرکت نانوآبکار، اندیشه سازان تابان کویر،سورنا، فراسنجش ایساتیس، پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر، یگانه تجار پارسه کویر و مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد هستند که در دومین نمایشگاه صنعت و معدن استان حضور یافتند.