یحیایی، معاون هزینه ای امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه بودجه کشور و هیات همراه روز شنبه چهارم آبان 98 با حضور در پارک علم و فناوری یزد از بخش های مختلف آن بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، یحیایی و هیات همراه از مرکز نوآوری، پارک علمی کودکان و نوجوانان، صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، دفتر مبادلات فناوری ایران و گرجستان و شرکت های مستقر در پارک یزد از جمله آپافن، پترواکتان، پارسا تجارت، بیستون، رادوین صنعت و پادرامعدن بازدید نموده و از نزدیک با فعالیت های آن ها آشنا شدند.
گفتنی است، در این بازدید همچنین جلسه مشترکی با هیات رئیسه و مدیران طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد برگزار و درخصوص مسائل و مشکلات بودجه پارک بحث و تبادل نظر شد.

<img class=”aligncenter si