محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 19 بهمن ماه از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، محمدباقر نوبخت در آخرین روز از برپایی نمایشگاه ملی دستاورد های اجرایی دانشگاه ‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز، از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدیدکرد و از نزدیک در جریان فعالیت های پارک قرار گرفت.

بهزاد قره یاضی؛ رئیس امور پژوهشی و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز به طور جداگانه از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه بازدید نمود.

گفتنی است اولین نمایشگاه ملی دستاورد های اجرایی دانشگاه ‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز از 16 تا 19 بهمن در سازمان برنامه و بودجه دایر بود.