معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سازمان برنامه و بودجه و هیات همراه شنبه 16 بهمن 95 با حضور در اولین نمایشگاه مدیریت سبز از غرفه پارک علم و فناوری یزد در این نمایشگاه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، معاون رئیس جمهور و معاون سازمان برنامه و بودجه در بازدید از دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پارک‌های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز ، با حضور در غرفه پارک علم و فناوری یزد از نزدیک در جریان دستاوردها و محصولات منتخب شرکت های مستقر در پارک یزد قرار گرفتند.

گفتنی است، غلامرضا گرایی نژاد، مدیر کل امور آموزشی سازمان برنامه و بودجه نیز به طور جداگانه از غرفه پارک علم و فناوری یزد بازدید نمود.