به گزارش روابط عمومی پارک، در ابتدای جلسه رییس پارک علم و فناوری یزد ضمن خوشامدگویی به معرفی پارک و شرکتهای مستقر در مجموعه پرداخت و آمار کلی از تعداد شرکتها و مراکز رشد واحدهای فناور در شرکتهای مختلف استان ارایه کرد.

امراللهی به چهار مورد از عملکرد فعلی پارک که شامل منطقه ویژه فناوری، کانون هماهنگی دانش و صنعت لعاب و سرامیک، مرکز رشد فناوری سرامیک ایران و جشنوراه ملی ایده های برتر اشاره کرد و در ادامه به نحوه تجاری سازی شرکتهای مستقر در پارک و محصولات برخی شرکتها پرداخت.

در ادامه جلسه شهرام شکوهی، معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد پیرامون مشکلات پیش روی پارک، شرکتهای مستقر در پارک و مراکز رشد واحدهای فناور در شهرستانهای مختلف به بحث و گفتگو پرداخت.

در ادامه خیاطیان به بازدید از شرکتهای مستقر در پارک و مرکز رشد فناوری بیوتکنولوژی و IT پرداخت و از نزدیک از چگونگی فعالیتهای شرکتها و مشکلات پیش روی آنها آشنا شد.

  • ۶ آبان, ۱۳۹۱