محمدرضا واعظ مهدوی، معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و جمعی از مدیران این سازمان به همراه نصیری زاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، دراین بازدید که روز چهارشنبه 22 اردیبهشت انجام شد، محمدرضا واعظ مهدوی و هیات همراه از نزدیک در جریان فعالیت های پارک و شرکت های منتخب مستقر در آن قرار گرفتند.

داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد در این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه فناوری در شرایط کنونی کشور گفت: توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی یک اصل بوده و این اصل باید در تمامی مراحل تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرا مدنظر قرار گیرد.

وی هزینه کرد در این زمینه را یک سرمایه گذاری زودبازده و پربازده دانست و ابراز امیدواری کرد: با نگاه ویژه ای که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به امر توسعه فناوری کشور داشته و خواهد داشت، زمینه برای ایجاد، رشد و فعالیت شرکت های فناور بیش از پیش مهیا شود.

محمدرضا واعظ مهدوی نیز ضمن ابراز خرسندی از فعالیت شرکت های فناور مستقر در پارک یزد، آمادگی خود را برای فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه هرچه بیشتر آن ها اعلام داشت و خواستار ارجاع پیشنهاداتی که بتواند این امر را تسهیل نماید به معاونت علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شد.

گفتنی است، واعظ مهدوی و هیات همراه از شرکت های صافات انرژی، مشاورین علم و صنعت، همکاران صنعت شمس، فناوران رباتیک و همچنین پروژه عمرانی ساخت مرکز رشد جامع پارک یزد بازدید کردند.