به گزارش روابط عمومی پارک، دکتر سالار آملی معاون امور بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پارک علم و فناوری یزد بازدید نمود و از نزدیک در جریان فعالیتهای ستادی و شرکتهای مستقر قرار گرفت.طی بازدیدی که از شرکتهای پویان سیستم ویستا الکترونیک و ایساتیس انجام گرفت سالار آملی ضمن آشنایی با فعالیتهای انجام گرفته توسط این شرکتها از پیشرفتهای آنها به خصوص در حوزه های صادرات محصولات فناوری تقدیر کرد.

بازدید از صندوق پژوهش و فناوری و مرکز نوآوری بخش دیگری از این بازدید بود که مورد توجه قرار گرفت.

  • ۱۵ اسفند, ۱۳۹۱