پیرو حضور فرماندار شهرستان خاتم در پارک علم وفناوری یزد و دعوت رسمی ایشان از مسئولین پارک، روز یکشنبه مورخ 25 خرداد ماه مهندس شکوهی معاون پشتیبانی، دکتر فقیه خراسانی معاون فناوری و مهندس فرهنگ‌نیا مدیر دفتر هماهنگی مراکز رشد پارک علم و فناوری یزد به شهرستان خاتم سفر کردند و به منظور بررسی راهکارهای توسعه مرکز رشد خاتم با مهندس زاده رحمانی فرماندار این شهرستان به بحث و گفتگو پرداختند.

به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از روابط عمومی مرکز رشد خاتم، فرماندار خاتم در این جلسه یادآور شد که از هیچ کمکی برای توسعه و پیشرفت این مرکز رشد دریغ نخواهد شد و حمایت فرمانداری از مرکز رشد بیش از گذشته خواهد بود. در این نشست، مسئولین پارک علم وفناوری حمایت خود را از ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان بخصوص متناسب با پتانسیلهای منطقه اعلام نمودند. همچنین تصمیماتی جهت ساماندهی و توسعه فضای فیزیکی مرکز رشد گرفته شد. لازم به ذکر است در ادامه این سفر مسئولین پارک از پروژه‌های شرکتهای مرکز رشد خاتم بازدید نمودند.

  • ۲۷ خرداد, ۱۳۹۳