مسئولین دانشگاه صنعتی سیرجان روز یکشنبه ۱۹ مرداد ۹۹ با حضور در پارک علم و فناوری یزد، از بخش‌های مختلف آن بازدید کردند.
این بازدید با هدف کسب راهبردهای موفقیت و الگوبرداری و همکاری های مشترک در توسعه مراکز رشد و نوآوری شهرستان سیرجان برگزار شده و رئیس و معاون آموزشی و پژوهشی و مدیر مرکز رشد و مدیر پژوهش و امور فناوری این دانشگاه در آن حضور داشتند.
گفتنی است؛ بازدید از مرکز نوآوری، پارک علمی کودکان و نوجوانان، فضای سالن موسسات و صندوق پژوهش و فناوری استان یزد از جمله برنامه های حضور مسئولین دانشگاه صنعتی سیرجان در پارک یزد بود.

  • ۲۰ مرداد, ۱۳۹۹