در جریان این بازدید یکروزه بخش های مختلف پارک نظیر پارک علمی کودکان ، مرکز نواوری ، صندوق پژوهش فناوری و واحدهای اداری پارک به هیات اعزامی از شهر کرد معرفی شد.

دکتر طاهری در جلسه ای با مهندس شکوهی معاون فناوری پارک خواستار توسعه روابط و استفاده از تجربیات پارک علم و فناوری یزد گردید . مهندس شکوهی نیز با اشاره به توانمندی های پارک یزد و زمینه های مشترک همکاری ، بر علاقمندی پارک و موسسات مستقر برای همکاری مشترک با مرکز رشد فناوری دانشگاه شهر کرد و موسسات فناور این استان تاکید نمود.

  • ۲۵ خرداد, ۱۳۹۰