در این بازدید که با حضور کارمندان ، دانشجویان و جمعی از اساتید دانشگاه آزاد بافق صورت گرفت ابتدا آقای قیومی مدیر مراکز رشد اقماری توضیحاتی در زمینه معرفی پارک علم و فناوری یزد ، پیدایش و راهبردها و اهداف آن ایراد نمودند . بعد از آن جلسه پرسش و پاسخی صورت گرفت . سپس بازدیدی از دبیرستان دخترانه شرف صورت گرفت .

  • ۱۱ دی, ۱۳۸۹