به گزارش روابط عمومی پارک، حسین رحیمی، مدیر امور عمرانی پارک علم و فناوری پارک یزد در این بازدید ضمن تشریح فعالیتهای انجام گرفته در خصوص حصارکشی همچنین برنامه های آتی آماده سازی زمین توضیحاتی ارائه کرد.

لازم به ذکر است طرح جامع پارک به مساحت هفتاد هکتار در کنارگذر یزد-کرمان واقع شده که قرار است تأمین کننده فضای فیزیکی شرکتها و مراکز رشد، همچنین ستاد پارک باشد.

  • ۱ بهمن, ۱۳۹۱