داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد به همراه شهرام شکوهی، معاون پشتیبانی پارک و تقی فرهنگ نیا، مدیر پردیس علوم انسانی و هنر، شنبه 19 مرداد 98 از پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، طی نشست انجام شده در حاشیه ی این بازدید، مدیران عامل شرکت های حاضر در پردیس علوم انسانی و هنر، گزارشی از اقدامات و پیشرفت های انجام شده ارائه نموده و مسائل و مشکلات موجود را مطرح کردند.
در ادامه، داریوش پورسراجیان، ضمن تأکید بر لزوم تأمین و تجهیز این پردیس و بهبود فضای استقرار شرکت های مستقر در آن، تسهیل در اجاره و شرایط حضور، از آمادگی پارک علم و فناوری یزد برای همکاری در استفاده از امکانات و سالن های موجود در پارک توسط همکاران این پردیس خبرداد.

  • ۲۱ مرداد, ۱۳۹۸