داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، به همراه احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک و محمدرضا لطفی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد، شنبه 22 دی 97 از زیرساخت های دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد جهت راه اندازی کارگاه نوآوری بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این بازدید زیرساخت ایجاد شده توسط این دانشکده جهت راه اندازی کارگاه نوآوری مورد تایید قرار گرفت. همچنین با توجه به ماهیت طرح های این دانشکده، ایجاد رویکرد جدید در پذیرش و بررسی طرح ها در مرکز نوآوری مورد تاکید و برگزاری رویدادهای آشنایی با روند تعریف طرح ها در دستور کار قرار گرفت.

  • ۲۳ دی, ۱۳۹۷