رئیس مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به همراه معاون خود، شنبه 18 اردیبهشت 95 از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، علیرضا عشوری رئیس مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و سماحه کلانتر معاون وی، ضمن بازدید از بخش های مختلف پارک علم و فناوری یزد از نزدیک در جریان فعالیت های آن ها قرار گرفتند.

همچنین در حاشیه این بازدید طی جلسه ای با داریوش پورسراجیان، رئیس پارک یزد، پیرامون راه های گسترش روابط و همکاری و انتقال تجربیات بین دو مرکز مذاکراتی صورت گرفته و علیرضا عشوری از داریوش پورسراجیان جهت بازدید از مرکز رشد سازمان پژوهش ها دعوت به عمل آورد.

گفتنی است، رئیس مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و هیئت همراه، علاوه بر بازدید از مرکز رشد IT، از پارک علمی کودکان، مرکز نوآوری و ساختمان چند مستاجره بازدید کردند.