به نقل از مرکز نوآوری

در این بازدید آقای درخشان مسئول مرکز نوآوری توضیحاتی در رابطه با مرکز نوآوری و حمایت های این مرکز از افراد نوآور و مبتکر ایراد نمود . در ادامه جلسه توضیحاتی در رابطه با مراحل ثبت اختراع و تایید علمی و همچنین معرفی پارک علم وفناوری یزد برای بازدیدکنندگان ارائه نمود .

  • ۹ دی, ۱۳۸۹