جمعی از مدیران و کارشناسان پژوهشگاه انرژی اتمی وابسته به سازمان انرژی اتمی طی بازدیدی که با هیأت رئیسه پارک علم و فناوری یزد، مدیران ستادی و مدیران شرکتهای مستقر در مرکز اقبال داشتند، از نزدیک با روند فعالیت پارک و شرکتهای مستقر در آن آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی پارک، گفتنی است بازدیدی از مرکز نوآوری پارک و مرکز فناوری اقبال نیز در ادامه این مراسم صورت گرفت.

  • ۹ آذر, ۱۳۹۳