به گزارش روابط عمومی پارک، سه شرکت محیا پرداز، پویش داده نوین و سامان آوران مورد بازدید قرار گرفتند.

  • ۱ بهمن, ۱۳۹۱