به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این مراسم که با حضور استاندار و جمعی از مسئولین استانی، روز سه شنبه، یکم مرداد ماه 98 در محل‌ آب انبار رستم گیو برگزار شد، محمد علی طالبی، استاندار یزد ضمن بازدید از غرفه ی پارک، از نزدیک با فعالیت های برخی از شرکت های مستقر در پارک، فعال در حوزه فناوری های آب آشنا شد.
شرکت های کبری سامانه، مرکز پژوهش های خورشیدی، پردیس پژوهش فناوران یزد، فلات قاره، گوهر نجات کویر یزد، عمید فناور آب و معدن یزد، شیمی سازه، پارس زیگ ماد و نو آبیاران بوستان مهر که همگی در حوزه آب فعالیت دارند، به نمایندگی از پارک علم و فناوری یزد در جشنواره سپاس حضور یافتند.
گفتنی است، جشنواره سپاس آب در راستای اجتماعی کردن موضوع آب و مدیریت مصرف آن، از یکم تا سوم مرداد ماه 98 در محل آب انبار تاریخی رستم گیو در حال برگزاری است.