توسط مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد انجام شد

به گزارش روابط عمومی پارک، این بازدید با حضور بیش از 20 نفر از اعضای مرکز نوآوری به همراه مشاوران و مدیران پارک علم و فناوری در تاریخ 12/06/91 برگزار شد.

شایان ذکر است در این بازدید مدیرکارگاه مذکور درخواستهای ساخت یکسری از ماشین آلات شیرینی سازی را به اعضای مرکز نوآوری پیشنهاد داد.

  • ۱۹ آذر, ۱۳۹۲