اولین همایش کاربردی مالیاتی استان یزد با هدف بررسی شکاف بین استانداردهای مالیاتی و روالهای جاری و ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود امور مالیاتی و با همکاری پارک علم و فناوری یزد در تاریخهای 17 و 18 بهمن ماه در سالن اتاق بازرگانی برگزار می‌‌شود.

به گزارش روابط عمومی پارک، مهم ترین محورهای برگزاری این همایش شامل موضوعاتی همچون معافیتها، هزینه‌های قابل قبول (مفاد 147و148) به همراه آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعملها، مقررات عمومی، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم می‌شود.

گفتنی است علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌نوانند به نشانی الکترونیکی rayvarzkavir.com مراجعه نمایند.

  • ۱۲ بهمن, ۱۳۹۲