با همکاری پارک علم و فناوری یزد

به گزارش روابط عمومی پارک، در این همایش که fبه همت اناق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان یزد و با همکاری پارک علم و فناوری یزد و برخی نهادهای علمی و صنعتی در روزهای نهم و دهم اسفند ماه سال جاری برگزار می شود، به مباحثی همچون لزوم توجه به بروندادهای علمی و استفاده از آنها در صنعت و تجارت، تجاری سازی علم، نقش نهادهای علمی-اقتصادی و بازار در مدل تعاملی پردخته خواهد شد.

در آغاز همایش ملی تعامل دانشگاه و صنعت، محمدرضا بابایی، معاون برنامه ریزی استانداری به مهمانان خیرمقدم گفت. دیگر سخنرانان امروز مهندس قمی، رییس همایش ملی تعامل دانشگاه و صنعت و حسین میرمحمد صادقی، دبیر همایش ملی تعامل دانشگاه و صنعت بودند.

سپس نهاوندیان، رئیس اناق بازرگانی ایران به تبیین راهکارهای تعامل صنعت و دانشگاه با تکیه بر نهادسازی و وفاق مجموعه‌ها پرداخت. ایم همایش با سخنرانی طهرانچی، رییس دانشگاه شهید بهشتی و چیت چیان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه نیرو ادامه یافت.

کفتنی است این همایش با تشکیل پنلهای تخصصی در عصر امروز و فردا به کار خود ادامه خواهد داد.

  • ۱۴ اسفند, ۱۳۹۱