مهندس حکیمیان از کلیه شرکتهای دانش بنیان و فناور استان یزد دعوت نمود طرحهایی را که دارای توجیه فنی ، مالی و اقتصادی هستند جهت بررسی و تامین مالی به صندوق معرفی نمایند.

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در مرکز فناوری اقبال در پارک علم و فناوری یزد واقع است و متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 7249151 و 7250462 تماس حاصل نمایند .

آدرس وب سایت صندوق : www.yazdtf.com

  • ۱۹ اسفند, ۱۳۹۰