معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در آیین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای موسسات پارک علم و فناوری یزد در حوزه آب:

محمدرضا سیدحسینی، معاون عمرانی استانداری یزد در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه دستاوردهای موسسات پارک علم و فناوری یزد در حوزه آب، با تاکید بر بحرانی بودن مساله آب در استان، گفت: متاسفانه وضعیت منابع آبی استان بسیار وخیم است و اکثر منابع آبی استان در وضعیت هشدار قرار دارند.

وی با انتقاد از توسعه تک بعدی صنعتی استان، گفت: متاسفانه در بخش صنعت بسیار تک بعدی عمل شده و بدون توجه به منابع آبی و خاکی و محیط زیست استان، توسعه صنعتی اتفاق افتاده است.

سید حسینی تاکید کرد: اولویت نخست در استان، حفظ منابع آبی و خاکی و محیط زیست است.

معاون عمرانی استانداری با بیان اینکه ما در برابر نسل های آینده خود مسئول بوده و نباید تمامی منابع آب و خاک را مصرف کنیم، گفت: توقع ما از صنایع این است که صنایع در برابر مسائل محیط زیستی مسئولانه عمل کنند و در زمینه نصب سیستم های کنترل آب و بهینه سازی مصرف و کنترل آلاینده های هوا اقدامات موثری انجام دهند.