به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، نفیسه جلیلیان، طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان سرپرست امور موسسات این پارک منصوب شد.
در این حکم  آمده است:
سرکار خانم نفیسه جلیلیان
نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده، پیرو بند 1-2 مصوبه هیئت رئیسه مورخ 25/12/95 به موجب این حکم به عنوان سرپرست امور موسسات منصوب می گردید.
امید که با همکاری کلیه واحد ها در تحقق اهداف پارک موفق و موید باشید.
  • ۲۷ فروردین, ۱۳۹۶