طی حکمی از سوی محمد صالح اولیاء، رئیس دانشگاه یزد، اعضای شورای راهبری پژوهش و فناوری دانشگاه یزد 1 آذر 95 منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در آستانه هفته ی پژوهش شهرام شکوهی، معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و محمد سپهر، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد به عنوان اعضای شورا راهبری پژوهش و فناوری این دانشگاه منصوب شدند.

  • ۳۰ آبان, ۱۳۹۵