طی حکمی از سوی داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، نوشین فیروزفرد به عنوان معاون پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:
پیرو پانزدهمین مصوبه هیات رئیسه مورخ 12/7/97، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده، سرکار عالی به موجب این حکم به عنوان معاون پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد منصوب می گردید.
امید است با همکاری کلیه واحدها در تحقق اهداف پارک موفق و موید باشید.

  • ۲۹ مهر, ۱۳۹۷