به گزارش روابط عمومی پارک، مشروح این حکم بدین شرح است:

  • ۱۸ تیر, ۱۳۹۲