رییس پارک علم و فناوری یزد در احکامی جداگانه، مسئولین برگزاری سیزدهمین جشنواره ایده های برتر و سومین جشنواره استانی شتاب را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، شهرام شکوهی؛ به عنوان مدیر پروژه سیزدهمین جشنواره ایده های برتر و سومین جشنواره استانی شتاب، محمد قویدل به عنوان مسئول ارتباطات این جشنواره و احمدرضا فقیه خراسانی به عنوان دبیرکمیته علمی منصوب شدند.
داریوش پورسراجیان همچنین روح الله غفارزاده را به عنوان مدیراجرایی و مسئول جذب حامی مالی و مهدیه وفایی را مسئول دبیرخانه این جشنواره تعیین کرد.
حسین رحیمی نیز مدیریت سامانه و فناوری اطلاعات، سمیه نایبی؛ مسئولیت کمیته علمی،محمدرضا اکبریان؛ مسئولیت حراست و محمد خامسی مسئولیت مالی سیزدهمین جشنواره ایده های برتر و سومین جشنواره استانی شتاب را برعهده گرفتند.
گفتنی است سیزدهمین جشنواره ایده های برتر و سومین جشنواره استانی شتاب به همت پارک علم و فناوری یزد در آذرماه سالجاری برگزار خواهد شد.