طبق حکمی از سوی داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، تقی فرهنگ نیا به مدت دو سال به سمت مدیر پردیس علوم انسانی وهنر منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در بخشی از متن این حکم آمده است:
« نظر به مراتب تعهد، دانش و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان مدیر پردیس علوم انسانی و هنر منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال، سعی و اهتمام و استفاده از تجربه های مفید قبلی نقش موثری در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمایید. »
شایان ذکر است وی پیش از این از سال 1387 در سمت معاونت و مدیریت مرکز رشد و پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول فعالیت بوده است.

  • ۶ مرداد, ۱۳۹۷