برادر گرامی جناب آقای محمد قویدل

باسلام

احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش، شایستگی جنابعالی، با حفظ سمت به موجب این حکم، به مدت 2 سال به عنوان مدیر روابط بین­الملل پارک علم وفناوری یزد منصوب

می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال، سعی و اهتمام و استفاده از تجربه‌های مفید قبلی نقش مؤثری در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمائید. موفقیت روزافزون شما را از خداوند

بزرگ مسئلت دارم.

با آرزوی توفیق الهی

محمدعلی امراللهی

رئیس پارک

  • ۱۹ تیر, ۱۳۹۱