طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، سرپرست پارک علم و فناوری یزد، روح الله غفارزاده به عنوان مدیر امور اداری پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:

جناب آقای روح الله غفارزاده

نظر به مراتب تعهد، دانش و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “مدیر امور اداری پارک” منصوب می گردید. امید است با اتکال به خداوند و همکاری همه واحدها، در تحقق اهداف پارک موفق و پیروز باشید.

  • ۲۴ مهر, ۱۳۹۸