در نشست هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری انجام شد

نشست هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری 12 مرداد سال جاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست هیئت مدیره صندوق به اتفاق آرا محمد سپهر را به مدت دو سال به عنوان مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری برگزیدند و از زحمات حسین حکیمیان، مدیرعامل پیشین نیز قدردانی شد.

محمد سپهر، با مدرک کارشناسی مهندسی منابع دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه یزد در حال حاضر به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی، دانشجویی و کارآفرینی مشغول فعالیت است. از سوابق اجرایی وی می توان به مدیر عاملی شرکت تعاونی مهندسین کویر، مدیر روابط عمومی و امور دانشجویی مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد و معاون دانشجویی، فرهنگی و کارآفرینی مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد اشاره کرد. سپهر همچنین در زمینه های توسعه اقتصادی، فساد اقتصادی، اقتصاد دانشگاه محور و رقابت پذیری تحقیقاتی انجام داده است.

گسترش حوزه های حمایتی صندوق از قبیل حمایت از پژوهش و فناوری در حوزه های علوم انسانی، کشاورزی و بیوتکنولوژی و سایر زمینه ها متناسب با عاملیت های گوناگون، راه اندازی طرح های vc از طریق اصلاح آیین نامه و تشکیل تیم های کاری مجرب در حوزه های مختلف جهت دستیابی به رسالت صندوق، مشارکت در تامین هزینه و راه اندازی زیرساخت های فناوری، به روز رسانی برخی آیین نامه ها و مصوبات قبلی متناسب با شرایط اقتصادی کشور و تدوین روش های اجرایی جهت ارائه خدمات متنوع جدید و بهبود برخی فرآیندها، پیگیری وصول مطالبات معوق مختصری از اهم برنامه هایی است که از سوی وی اعلام شده است.

  • ۱۳ مرداد, ۱۳۹۴