به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، مجید کاغذگران، طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان مسئول امور اجرایی مرکز رشد علوم انسانی و هنر منصوب شد.

در این حکم  آمده است:

جناب آقای مجید کاغذگران

نظر به مراتب تعهد، دانش و شایستگی جنابعالی، پیرو بند 1-5 مصوبه هیات رئیسه مورخ 25/15/95 به موجب این حکم به عنوان مسئول امور اجرایی مرکز رشد علوم انسانی و هنر منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال، سعی و اهتمام و استفاده از تجربه های مفید قبلی نقش مؤثری در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمائید. موفقیت روزافزون شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

  • ۲۷ فروردین, ۱۳۹۶