به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، سیدعباس زرگرچی، طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان سرپرست مرکز فناوری موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) منصوب شد.
در این حکم آمده است:
جناب آقای سیدعباس زرگرچی
نظر به سوابق علمی و تجارب ارزنده جنابعالی و پیرو معرفی نامه شماره 28/012/18 مورخ 21/01/96، بدینوسیله به عنوان سرپرست مرکز فناوری موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) منصوب می گردید.
امید است با اتکال به خداوند منان و همکاری همه واحدهای ستادی پارک، در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

  • ۱۰ تیر, ۱۳۹۶