طی حکمی از سوی سید مجتبی حسینی پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، به عنوان دبیر کارگروه اقتصاد دانش بنیان تعیین شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:
به استناد مفاد مصوبات هفدهمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مورخ 97/07/10 و آخرین تغییرات صورت گرفته در خصوص کارگروه های تخصصی ذیل ستاد، جنابعالی به عنوان دبیر «کارگروه توسعه اقتصاد دانش بنیان» تعیین می گردید.

  • ۲۱ مهر, ۱۳۹۷