طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، سرپرست پارک علم و فناوری یزد، عباس باقی به عنوان دبیر کمیته تسهیل فعالیت واحدهای فناور پارک یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:
جناب آقای عباس باقی
نظر به سوابق و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر کمیته تسهیل فعالیت واحدهای فناور منصوب می گردید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و همراهی و همکاری اعضای این کمیته در رفع مسائل و تسهیل فعالیت های شرکت ها موفق و پیروز باشید.
گفتنی است، عباس باقی در حال حاضر مدیر پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی پارک علم و فناوری یزد است.