در جلسه روز دوشنبه 3 آبان 94، محمد علی وحدت زاد، نماینده پارک علم و فناوری یزد، به اتفاق آراء به عنوان عضو هیئت امنای بنیاد حامیان علم و فناوری کشور انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این جلسه که در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، محمد حسین امید، معاون اداری مالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اقدامات صورت گرفته از جانب خیّرین برای شکل گیری ارکان بنیاد حامیان علم و فناوری ایران را تشریح و اعلام کرد: بر اساس برنامه ریزی هیأت موسس بنیاد حامیان علم و فناوری ایران، به زودی نشست شورای عمومی این بنیاد برای انتخاب اعضای متغیّر هیأت امنا از میان نمایندگان معرفی شده با حضور و نظارت نماینده وزارت کشور و وزارت علوم برگزار خواهد شد.
  • ۸ آبان, ۱۳۹۴