به گزارش روابط عمومی پارک، شرکت پویان سیستم یزد از سال 1387 در پارک علم و فناوری یزد و تاکنون دارای 17 مورد کار تحقیقاتی، 19 مورد پژوهش، 48 محصول ارائه به بازار بوده و یکی از اقدامات مهم این شرکت ایجاد برند “پیشرو” برای محصولات خود در بازار است.

همچنین این شرکت علاوه بر سابقه فعالیت بازار داخلی در استانهای مرکزی، جنوب و جنوب شرقی کشور، در زمینه بازارهای خارجی نیز فعال بوده و صادراتی به کشورهای عراق، امارات و افغانستان داشته است.

  • ۱۰ آذر, ۱۳۹۲