شرکت مهندسی فهیم ایساتیس در مزایده واگذاری مدیریت سالنهای اجتماعات و کنفرانس مرکز فناوری اقبال (سالن A و B) که در تاریخ 11/3/93 در دفتر معاونت پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد برگزار شد، برنده مزایده شد.

به گزارش روابط عمومی پارک، در این مزایده شرکتهای آموزش و پژوهش رایورز، تعاونی یزد فناور و رایانه اندیش ستاره پارسیان حضور داشتند که در نهایت شرکت مهندسی فهیم ایساتیس یکی از شرکتهای مستقر در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد، به عنوان برنده مزایده مدیریت سالنهای اجتماعات و کنفرانس مرکز فناوری اقبال انتخاب شد.

  • ۱۱ خرداد, ۱۳۹۳