داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان عضو هیات مدیره انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، سومین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور روز چهارشنبه 11 اردیبهشت 98 در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.
در این انتخابات که در حاشیه سی و هشتمین نشست روسای پارک های علم و فناوری برگزار شد، داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان یکی از اعضا هیات مدیره این انجمن انتخاب شد.
گفتنی است، شبکه سازی، برگزاری همایش ها و سمینارها، احیای مجدد کنفرانس ملی پارک ها، زمینه سازی برای حضور پارک ها در مراکز بین المللی از فعالیت های انجمن علمی پارک های علم و فناوری کشور است. همچنین بخشی از فعالیت های مرتبط با پارک های علم و فناوری از طریق برون سپاری به این انجمن واگذار می شود.