به گزارش روابط عمومی پارک، در این مراسم شرکت سامان آوران به عنوان واحد خدمات فنی مهندسی برتر و شرکت پویان سیستم به عنوان شرکت فناوری اطلاعات برتر به دلیل ارائه خدمات کامپیوتری و مشاوره ای مناسب معرفی شدند.

همچنین آقایان فرزاد رشیدی و پویا دهقانی از اعضای مرکز نوآوری پارک به عنوان مخترع جوان انتخاب شدند و از آنان تجلیل به عمل آمد.

  • ۱۲ تیر, ۱۳۹۲