انتخابات نمایندگان موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد 4 و 5 مهر 95 در سالن موسسات پارک علم و فناوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این دوره از انتخابات 9 نفر از مدیران عامل موسسات مستقر در پارک کاندید شده و انتخابات طی دو روز انجام شد. در پایان رای گیری از تعداد 48 برگ رای ماخوذه، مجتبی مرآت و رضا جوادپور به ترتیب با 35 و 32 رای، حد نصاب را کسب و به عنوان نماینده موسسات فناور انتخاب شدند. همچنین به منظور انتخاب نفر سوم با توجه به اینکه محمد مهدی آرمان و محمد حسین پورشمس بندر آبادی موفق به اخذ حد نصاب آرا (نصف + یک) نشده اند در دور دوم انتخابات که روز چهار شنبه 7 مهر 95 برگزار خواهد شد، با هم رقابت خواهند کرد.

گفتنی است در این دوره از انتخابات نمایندگان موسسات فناور مستقر در پارک 63 درصد مشارکت وجود داشته و بر طبق آیین نامه جدید، افراد انتخاب شده به مدت یک سال به عنوان نماینده شرکت ها و پل ارتباطی آن ها با هیات رئیسه پارک فعالیت خواهند کرد.