پیش نویس تفاهم‌نامه همکاری پارک علم و فناوری یزد با دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد روز گذشته مورخ 24/6/93 به امضای معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد رسید.

به گزارش روابط عمومی پارک، در ابتدای جلسه، رییس پارک علم و فناوری یزد با مثبت دانستن این همکاری، اظهار داشت: پارک جهت معرفی توانمندی شرکتها و کاربردی نمودن نتایج تحقیقات آمادگی همکاری با فرماندهی انتظامی استان یزد را دارد. دکتر پورسراجیان ضمن تبیین نقش پلیس در تأمین امنیت، افزود: پیشگیری و مقابله با بسیاری از جرائم و نا امنیها مبتنی بر دانش و توسعه فناوری در نیروی انتظامی می‌باشد.

رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد با اشاره به رویکرد این دفتر در راستای گسترش تعاملات با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، بر نقش پارک علم و فناوری یزد در رفع نیازهای فناوری پلیس تأکید نمود. سرهنگ ملک ثابت با بیان برخی فعالیتهای صورت گرفته برای توسعه فناوری در پلیس از جمله ایجاد مراکز علمی تخصصی، هدف این تفاهم‌نامه را استفاده از توانمندی شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد برای تحقق شعار “پلیس دانش‌بنیان” دانست.

در پایان جلسه مقرر شد، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد نیازهای فناوری خود را به پارک علم و فناوری یزد اعلام نموده و پارک نیز زمینه معرفی این نیازها را به شرکتهای مستقر در مرکز فناوری اقبال و مراکز رشد وابسته فراهم نماید. همچنین آقای مسعود نیک سیرت به عنوان مسئول پیگیری مفاد تفاهم‌نامه معرفی شد.

گفتنی است این تفاهم‌نامه به‌منظور تقویت و توسعه همکاریهای فی مابین با هدف دسترسی و بکارگیری دانش فنی و فناوری روزآمد تولید شده توسط شرکتهای مستقر در پارک برای رفع نیازهای پلیس تدوین شده است.

  • ۲۴ شهریور, ۱۳۹۳