در سومین روز نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار، طرح های سه شرکت فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد که با رایزنی و ایجاد ارتباط با سرمایه گذاران در این نمایشگاه به مرحله قرارداد رسیده بود، با حضور بهنام طالبی، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک یزد و نمایندگان شرکت ها، نماینده سرمایه گذاران و خریداران، 5 دی 97 در غرفه وزارت عتف امضا شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، نمایندگان سه شرکت پترواکتان ایساتیس، توسعه آسمان آترین و فناوران صنعت رباتیک به همراه سرمایه گذاران طرح های خود در غرفه وزارت عتف حضور یافته و قراردادهای خود را به امضا رساندند.
طرح های شرکت های پترواکتان، توسعه آسمان آتریس و فناوران صنعت رباتیک به ترتیب تولید دواتیل هگزانوئیک اسید، طراحی و ساخت پهپاد با ماژول انتقال تصویر آنلاین و سیستم آبیاری هوشمند بوده که با حضور احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری و نماینده پارک علم و فناوری یزد به امضا رسید.
گفتنی است، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهت حمایت از طرح هایی که در ارتباطات این نمایشگاه منجر به امضای قرارداد شدند، در قالب طرح تخصیص یارانه تجاری‌سازی فناوری به طرح‌های دانشگاهی و مراکز فناوری تا سقف 250 میلیون تومان اختصاص می دهد.