تفاهم نامه همکاری سه جانبه ما بین پارک علم و فناوری یزد، جهاد دانشگاهی استان و مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران، روز دوشنبه 30 مردادماه به امضای احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک یزد، سیدحسین میرحسینی؛ معاون پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی استان و رامین زارع؛ مدیر مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران رسید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در نشستی که در حاشیه انعقاد این تفاهم نامه برگزار شد، معاون فناوری و نوآوری پارک یزد اظهار داشت: جهاد دانشگاهی و پارک علم وفناوری یزد اهداف و ماموریت های مشترکی دارند که این عامل می تواند به همکاری های بیشتر این دو مجموعه منجر شود.
احمدرضا فقیه خراسانی ادامه داد: رصد مشکلات استان و تلاش برای یافتن راهکاری نوآورانه برای رفع آن یکی از اولویت های اصلی پارک یزد محسوب می شود.
وی افزود: پارک علم وفناوری یزد در تلاش است جایگاه صنعتی استان یزد را ارتقا داده و بتواند نقش خود را منطبق با ماموریتش در این زمینه ایفا کند.
معاون پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی استان نیز در این نشست اظهار داشت: انتقال تکنولوژی همراه با دانش فنی یکی از مسائل مهمی است که تا کنون در کشور مغفول مانده است در حالیکه توجه به این مهم می تواند از اتلاف زمان و هزینه تا حد زیادی جلوگیری کند.
در ادامه این نشست مدیر مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران نیز به تشریح فعالیت های این مرکز و تشریح اهداف آن پرداخت.
گفتنی است در پایان مقرر شد کارگروهی متشکل از 5 نفر به نمایندگی از طرفین تفاهم نامه به منظور اجرای آن تشکیل شود و موضوعات مورد توافق طرفین عملیاتی گردد.