جلسه کارگروه زنان و خانواده با حضور مدیران ادارات و سازمان ها به ریاست محمدعلی طالبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با موضوع پویش رسانه ای خانواده و با شعار “همه برای خانواده” برگزار شد.
در این جلسه داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد پیشنهاد میزگردی با عنوان ” نقش کارآفرینی بانوان در مدیریت خانواده “
به میزبانی پارک علم و فناوری یزد را مطرح کرد که مورد استقبال و تایید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد و فخرالسادات خامسی مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری قرار گرفت و مقرر شد این میزگرد در هفته خانواده برگزار شود.